Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Eksponeringskompenseringsknapp

Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering). Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering).

  1. Trykk på eksponeringskompenseringsknappen.

  2. Velg den ønskede innstillingen ved å trykke på høyre eller venstre side av kontrollknappen.

Merknad

  • Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
  • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
  • Hvis du bruker [Man. Eksponering], kan du bare kompensere for eksponeringen når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].