Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Eksp.-komp.

Basert på eksponeringsverdien som er innstilt av av den automatiske eksponeringen, kan du gjøre hele bildet lysere eller mørkere ved å justere [Eksp.-komp.] i retning av henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensering). Vanligvis stilles eksponeringen inn automatisk (automatisk eksponering).

  1. MENU (Kamerainnst.)[Eksp.-komp.] → ønsket innstilling.
    Du kan justere eksponeringen innenfor området –5,0 EV til +5,0 EV.

Merknad

  • Du kan justere eksponeringen innenfor området –2,0 EV til +2,0 EV for filmer.
  • Du vil kanskje ikke oppnå en tilfredsstillende effekt hvis du tar bilde av et motiv i ekstremt sterkt eller svakt lys, eller når du bruker blitsen.
  • Bare en verdi mellom –3,0 EV og +3,0 EV med tilsvarende lysstyrke på bildene vises på skjermen under opptak. Hvis du angir en eksponering utenfor dette området, viser ikke bildenes lysstyrke på skjermen effekten, men den gjenspeiles på det lagrede bildet.
  • Hvis du bruker [Man. Eksponering], kan du bare kompensere for eksponeringen når [ISO] er angitt for [ISO AUTO].