Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Endrer fokuseringsmetoden ved hjelp av fokusmodushjulet

Du kan velge den fokuseringsmetoden som egner seg best til motivets bevegelse.

  1. Drei fokusmodushjulet (A) for å velge den ønskede fokuseringsmetoden.

Fokusmodusdetaljer

S (Enkeltbilde-AF):
Kameraet fokuserer og fokus låses når du trykker lukkerknappen halvveis ned. Bruk denne modusen når fotoobjektet står i ro.

A (Automatisk AF) (standardinnstilling):
Kameraet veksler mellom [Enkeltbilde-AF] og [Kontinuerlig AF] avhengig av motivets bevegelser.

C (Kontinuerlig AF):
Kameraet fortsetter å fokusere mens lukkerknappen er trykket halvveis ned og holdes. Bruk denne modusen når fotoobjektet er i bevegelse.

MF (Manuelt fokus):
Justerer fokus manuelt.

Merknad

  • Hvis motivet er for nært, støv eller fingeravtrykk på linsen kanskje vises på bildet. Tørk av linsen med en myk klut e.l.
  • Så snart du endrer fokuseringsmetode, slettes den innstilte fokuseringsavstanden.
  • Når [Fokusmodus] er stilt inn på [Kontinuerlig AF], høres ingen pipelyd når motivet er i fokus.

Hint

  • Hvis du ikke klarer å fokusere på motivet du ønsker, ved hjelp av autofokus, velger du MF eller DMF og gjør et nytt opptak.
    Du kan velge DMF ved å bruke MENU (Kamerainnst.) → [AF-A-innstill.][Dir. man. Fokus].