Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Panorama: Størrelse

Brukes til å velge størrelsen av panoramabilder. Bildestørrelsen varierer, avhengig av [Panorama: Retning]-innstillingen.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Panorama: Størrelse] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Når [Panorama: Retning] er [Opp] eller [Ned]

Standard: 3872×2160

Vid: 5536×2160


Når [Panorama: Retning] er [Venstre] eller [Høyre]

Standard: 8192×1856

Vid: 12416×1856