Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

One touch-tilkobling til en NFC-aktivert Android-smarttelefon (NFC One touch-fjernkontroll)

Du kan koble sammen dette produktet og en NFC-aktivert Android-smarttelefon med én berøring, uten å utføre en komplisert innstillingsoperasjon.

 1. Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
 2. Sett dette produktet i opptaksmodus.
  • NFC-funksjonen er tilgjengelig kun når (N-merket) vises på skjermen.
 3. Berør smarttelefonen med produktet.

  Smarttelefonen og produktet er koblet til hverandre, og PlayMemories Mobile starter på smarttelefonen.

  • Berør produktet med smarttelefonen i 1-2 sekunder, inntil PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi som muliggjør trådløs kommunikasjon over korte avstander mellom ulike enheter, som mobiltelefoner eller IC-brikker e.l. NFC gjør datakommunikasjon enklere ved at to enheter bare må berøre hverandre i et bestemt punkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en internasjonal standard for trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde.

Merknad

 • Hvis du ikke klarer å opprette en forbindelse, må du gjøre som følger:
  • Start PlayMemories Mobile på smarttelefonen din, og flytt så smarttelefonen sakte i retning av (N-merket) på dette produktet.
  • Hvis smarttelefonen befinner seg i et etui, må du ta den ut av dette.
  • Hvis produktet befinner seg i et etui, må du ta det ut av dette.
  • Kontroller om NFC-funksjonen er aktivert på smarttelefonen din.
 • Når [Flymodus] er stilt inn på [På], kan du ikke koble sammen dette produktet og smarttelefonen. Still inn [Flymodus][Av].
 • Hvis dette produktet og smarttelefonen er koblet sammen mens produktet er i avspillingsmodus, sendes det viste bildet til smarttelefonen.