Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildet er ute av fokus.

  • Motivet er for tett innpå. Sjekk objektivets minimumsbrennvidde.
  • Lyset i omgivelsene er ikke tilstrekkelig.
  • Motivet du fotograferer egner seg ikke for autofokusering. Gjør opptak i [Fleksibelt punkt]-modus eller modus for manuelt fokus.