Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Seriebilder AE

Ved å låse lukkerverdien når du tar det første bildet, kan du fotografere kontinuerlig med høy hastighet.

  1. Still inn modusvelgeren på (Seriebilder AE).
  2. Juster fokus og ta bildet.
    • Kameraet fortsetter å ta bilder så lenge du holder lukkerknappen helt ned.
    • Kameraet tar bilder kontinuerlig med maksimalt 12 bilder i sekundet.

Hint

  • Hvis fokusmodushjulet er stilt inn på "C" (Kontinuerlig AF), låser kameraet fokus og eksponering under opptak. ISO kan settes på en ønsket innstilling.
  • Hvis fokusmodushjulet er stilt inn på "MF" (Manuelt fokus), eller "S" (Enkeltbilde-AF), låses fokus til det første bildet.

Merknad

  • Når den er stilt inn på [Auto HDR], vil prosessen midlertidig være basert på DRO-innstillingene.
  • Hastigheten på kontinuerlig opptak er estimert med Sonys kriterier. Hastigheten på kontinuerlig opptak kan være lavere avhengig av opptaksforholdene.