Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyślij do komputera

Przy użyciu tej funkcji możesz przesłać zdjęcia zapisane na urządzeniu do komputera podłączonego do bezprzewodowego punktu dostępowego lub bezprzewodowego routera szerokopasmowego i łatwo wykonać kopie bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem tej procedury zainstaluj aplikację PlayMemories Home na komputerze i zarejestruj punkt dostępowy na urządzeniu.

  1. Uruchom komputer.
  2. MENU(Sieć bezprzew.) → [Wyślij do komputera].

Uwaga

  • W zależności od ustawień aplikacji na komputerze, urządzenie wyłączy się po zapisaniu obrazów na komputerze.
  • Możesz przesłać obrazy z urządzenia tylko do jednego komputera jednocześnie.
  • Jeśli chcesz przesłać obrazy do innego komputera, połącz urządzenie i komputer za pomocą przewodu USB i wykonaj instrukcje podane w aplikacji PlayMemories Home.