Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fremhevingsnivå

Forsterker konturen av områder i fokus med en bestemt farge ved bruk av Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus. Med denne funksjonen kan du enkelt kontrollere fokus.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fremhevingsnivå] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Angir et høyt fremhevingsnivå.
Middels:
Angir et middels fremhevingsnivå.
Lav:
Angir et lavt fremhevingsnivå.
Av (standardinnstilling):
Bruker ikke fremhevingsfunksjonen.

Merknad

  • Siden kameraet avgjør at skarpe områder er i fokus, varierer virkningen av fremheving, avhengig av motivet og opptakssituasjonen.
  • Konturen av områder i fokus fremheves ikke hvis produktet er koblet til med en HDMI-kabel.