Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Fremhevingsfarge

Stiller inn fargen som brukes til fremhevingsfunksjonen ved fotografering med Manuelt fokus eller Direkte manuelt fokus.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Fremhevingsfarge] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Rød:
Fremhever konturer med rødt.

Gul:
Fremhever konturer med gult.

Hvit (standardinnstilling):
Fremhever konturer med hvitt.