Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Bruksmodus

Du kan angi bruksmodus, som kontinuerlig opptak eller selvutløser.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bruksmodus] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Enkeltbilde (standardinnstilling):
Tar ett stillbilde. Normal opptaksmodus.

Seriebilder:
Tar bilder kontinuerlig mens du trykker på og holder lukkerknappen nede.

Selvutløser:
Tar et bilde etter 10 eller 2 sekunder.

Selvutl. (seriebilder):
Tar opp et bestemt antall bilder kontinuerlig etter 10 sekunder.

Kontin. nivåtrinn:
Tar bilder mens du holder lukkerknappen nede, hvert bilde med litt forskjellig lysstyrke.

Enkelt nivåtrinn:
Tar en serie med det antall bilder som er angitt, der hvert bilde har forskjellig lysstyrke.

HB-nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert med en annen fargetone, i samsvar med de valgte innstillingene for hvitbalanse, fargetemperatur og fargefilter.

DRO nivåtrinn:
Tar tre bilder totalt, hvert av dem med et annet nivå for dynamisk områdeoptimaliserer.