Digitalkamera med utskiftbart objektivILCE-5100

Justere fokus med berøringsoperasjoner (Berøringsfokus) (film)

Produktet fokuserer automatisk på det motivet du berører på skjermen når du tar opp film.

Sporing og fokusering på det berørte motivet (Målsøking-AF)

Produktet sporer et bestemt motiv i bevegelse på kontinuerlig basis.
 1. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.] [På] (standardinnstilling)
 2. Berør det ønskede området for å starte [Målsøking-AF] før/under opptak av en film.
 3. Avbryt [Målsøking-AF] ved å berøre -ikonet.

Fokusere på det berørte motivet (punktfokusering)

Produktet fokuserer automatisk på det motivet du berører på skjermen. [Fokusmodus] veksler automatisk til [Manuelt fokus].
 1. MENU (Kamerainnst.) → [Måls.-AF m. senterk.] [Av]
 2. Berør det motivet du ønsker å fokusere på før/mens du tar opp filmen.
 3. Avbryt punktfokusering ved å berøre -ikonet.

Vise en forstørret visning av det berørte motivet (Fokusforstørrer)

Du kan vise et forstørret bilde for å kunne fokusere manuelt.
 1. MENU (Kamerainnst.) → [Fokusmodus] [Manuelt fokus]
 2. Berør det punktet du vil fokusere på.
 3. Drei fokusringen for å justere fokus.

Hint

 • For å avbryte den forstørrede visningen må du trykke lett på lukkerknappen.

Merknad

 • [Berøringsfokus]-funksjonen er ikke tilgjengelig i følgende situasjoner:
  • Ved bruk av digital zoom
 • Du kan ikke ta bilder med [Berøringsfokus] med applikasjoner som er lastet ned fra nettstedet.