Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-5100

Hur man använder pekskärmen

Den här produkten är utrustad med en pekskärm. Bara genom att peka på bildskärmen går det att ta stillbilder (Pekavtryckare) eller ställa in skärpan på motivet (Pekfokus). Det går även att använda [Pekavtryckare]-funktionen tillsammans med funktionerna för [Självport./självutl.]-tagning.Aktivering/avstängning av pekskärmen

Det går att ställa in om produkten ska gå att styra med hjälp av pekskärmen eller ej.

  1. MENU (Installation) → [Pekfunktion] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Pekskärmen är aktiverad.
Av:
Pekskärmen är avstängd.