Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Inaktivera skärm

När man trycker på den knapp som [Inaktivera skärm]-funktionen är tilldelad till blir bildskärmen svart och skärmvisningssättet blir fast inställt på [Visa ingen info.].

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in funktionen [Inaktivera skärm] för önskad knapp.
  2. Tryck på den knapp som [Inaktivera skärm]-funktionen är inställd för.

OBS!

  • Även om man utför kommandot [Inaktivera skärm] förblir bildskärmens bakgrundsbelysning tänd. Om du vill stänga av bakgrundsbelysningen så gå över från bildskärmsläget till sökarläget med hjälp av [FINDER/MONITOR]-funktionen.