Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Förhandsgr. av foto.

Det kan hända att bilden som visas på bildskärmen eller i sökaren har ett annat bländarvärde än det värde som faktiskt används för bilden som tas.Eftersom motivets suddighetsgrad ändras när bländaren ändras, kan det hända att suddighetsgraden för bilden som faktiskt tas blir annorlunda än den bild som visas före tagningen. Medan man håller den knapp nedtryckt som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för går det att förhandsgranska bilden med inställningarna för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet tillämpade. Förhandsgranska därför hur tagningsresultatet kommer att bli före tagningen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in funktionen [Förhandsgr. av foto.] för önskad knapp.
  2. Kontrollera bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Förhandsgr. av foto.] är inställd för.

Tips

  • Inställningarna som du har gjort för DRO, slutartid, bländare och ISO-känslighet reflekteras i bilden som visas vid [Förhandsgr. av foto.], men det kan hända att somliga effekter inte går att förhandsgranska beroende på tagningsinställningarna. Även i det fallet kommer de inställningar som du har valt att användas för bilderna du tar.