Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Bländare förhndsvis.

Det kan hända att bilden som visas på bildskärmen eller i sökaren har ett annat bländarvärde än det värde som faktiskt används för bilden som tas.Eftersom motivets suddighetsgrad ändras när bländaren ändras, kan det hända att suddighetsgraden för bilden som faktiskt tas blir annorlunda än den bild som visas före tagningen.
När man trycker in den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för och håller den intryckt, stegas bländaren ner till det inställda bländarvärdet så att det går att kontrollera suddighetsgraden innan tagningen.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in funktionen [Bländare förhndsvis.] för önskad knapp.
  2. Kontrollera bilden genom att trycka på den knapp som funktionen [Bländare förhndsvis.] är inställd för.

Tips

  • Det går visserligen att ändra bländarvärdet under förhandsgranskningen, men motivet kan komma att bli oskarpt om du väljer en ljusare bländare. I så fall rekommenderar vi att du ställer in skärpan igen.