Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Ögon-AF

Kameran ställer in skärpan på motivets ögon medan man håller knappen nedtryckt.

 1. MENU → (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)] → ställ in [Ögon-AF]-funktionen för önskad knapp.
 2. Rikta kameran mot en persons ansikte, och tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen är inställd för.
 3. Håll den knappen intryckt medan du trycker på avtryckaren.

Tips

 • När kameran ställer in skärpan på ögonen visas en avkänningsram över ögonen. Om skärpeinställningssättet är inställt på [Enbilds-AF] släcks ramen igen efter en viss tid.

OBS!

 • Det kan hända att kameran inte kan ställa in skärpan på ögonen beroende på olika förhållanden, t.ex. om den inte kan upptäcka några ögon innanför autofokusområdet. I så fall avkänner kameran ansikten och ställer in skärpan på ett ansikte.
 • Om kameran inte kan upptäcka något ansikte, går det inte att använda [Ögon-AF]-funktionen.
 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att [Ögon-AF]-funktionen inte går att använda, som t.ex. när punkten [Fokusläge] är inställd på [Manuellt fokus], osv.
 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar ordentligt i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • När motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställd på den personen.
  • Om personen rör sig för mycket.
 • Om personen rör sig för mycket kan det hända att avkänningsramen inte visas på rätt sätt över ögonen.