Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Kontinuerlig gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt ända tills gafflingstagningen är klar.
Sedan kan du välja den bild som passar bäst för dina syften efter tagningen.

  1. MENU(Kamerainst.) → [Matningsläge][Kontinuerlig gaffling].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kont. gaffling: 0,3EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV.
Kont. gaffling: 0,3EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV.
Kont. gaffling: 0,3EV 9 Bilder:
I det här läget tas nio bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV.
Kont. gaffling: 0,5EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,5 EV.
Kont. gaffling: 0,5EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,5 EV.
Kont. gaffling: 0,5EV 9 Bilder:
I det här läget tas nio bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,5 EV.
Kont. gaffling: 0,7EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,7 EV.
Kont. gaffling: 0,7EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,7 EV.
Kont. gaffling: 0,7EV 9 Bilder:
I det här läget tas nio bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,7 EV.
Kont. gaffling: 1,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 1,0 EV.
Kont. gaffling: 1,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 1,0 EV.
Kont. gaffling: 1,0EV 9 Bilder:
I det här läget tas nio bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 1,0 EV.
Kont. gaffling: 2,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 2,0 EV.
Kont. gaffling: 2,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 2,0 EV.
Kont. gaffling: 3,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 3,0 EV.
Kont. gaffling: 3,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 3,0 EV.

OBS!

  • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.
  • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
  • När exponeringen justeras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
  • Gaffling går inte att använda i följande fall:
    • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Scenval], eller [Panorering].
  • När blixten används utförs blixtgaffling, varvid mängden blixtljus ändras, även om [Kontinuerlig gaffling] är valt. Tryck ner avtryckaren för varje bild.