Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Zoominställning

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

  1. MENU (Anpassade inställningar) → [Zoominställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom:
Den optiska zoomen aktiveras. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [Bildstorlek] på [M] eller [S].

På: Klarbildszoom:
Även när det optiska zoomområdet överskrids förstorar produkten bilden inom ett område där bildkvaliteten inte försämras i någon nämnvärd grad.

På: Digital zoom:
När zoomområdet överskrider [Klarbildszoom]-området, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

  • Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.