Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Angående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

[Zoominställning] : [Endast optisk zoom] (inklusive smart zoom)
[Bildstorlek] : L -, M 1,4×, S 2×
[Zoominställning] : [På: Klarbildszoom]
[Bildstorlek] : L 2×, M 2,8×, S 4×
[Zoominställning] : [På: Digital zoom]
[Bildstorlek] : L 4×, M 5,7×, S 8×