Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Enkel gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Tryck ner avtryckaren för varje bild. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.

  1. MENU (Kamerainst.) → [Matningsläge][Enkel gaffling].
  2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkel gaffling: 0,3EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,3 EV.
Enkel gaffling: 0,3EV 5 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,3 EV.
Enkel gaffling: 0,3EV 9 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt nio bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,3 EV.
Enkel gaffling: 0,5EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,5 EV.
Enkel gaffling: 0,5EV 5 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,5 EV.
Enkel gaffling: 0,5EV 9 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt nio bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,5 EV.
Enkel gaffling: 0,7EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,7 EV.
Enkel gaffling: 0,7EV 5 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,7 EV.
Enkel gaffling: 0,7EV 9 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt nio bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,7 EV.
Enkel gaffling: 1,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 1,0 EV.
Enkel gaffling: 1,0 EV 5 Bild:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 1,0 EV.
Enkel gaffling: 1,0EV 9 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt nio bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 1,0 EV.
Enkel gaffling: 2,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 2,0 EV.
Enkel gaffling: 2,0 EV 5 Bild:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 2,0 EV.
Enkel gaffling: 3,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 3,0 EV.
Enkel gaffling: 3,0 EV 5 Bild:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 3,0 EV.

OBS!

  • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
  • När exponeringen justeras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
  • Gaffling går inte att använda i följande fall:
    • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Scenval], eller [Panorering].