Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

AF På

Det går att ställa in skärpan med hjälp av valfri knapp i stället för att trycka ner avtryckaren halvvägs. Inställningarna för punkten [Fokusläge] används.

  1. Välj önskad knapp och ställ in [AF På]-funktionen för den knappen med hjälp av MENU (Anpassade inställningar) → [Spec.knapp(Tagn.)].
  2. Tryck på den knapp som [AF På]-funktionen är inställd för under tagning med autofokus.

Tips

  • Ställ in punkterna [AF m.avtryckare] och [För-AF][Av] för att ställa in skärpan på ett visst avstånd där du förutsäger att motivet kommer att befinna sig.