Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Blixtkompensering

Används för att justera mängden blixtljus inom ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.
Vid blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blixtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

 1. MENU (Kamerainst.) [Blixtkompensering] → önskad inställning.
  Ett högre värde (mot +) gör blixtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blixtnivån lägre.

OBS!

 • [Blixtkompensering] fungerar inte när tagningsläget är inställt på något av följande lägen:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Panorering]
  • [Scenval]
 • Det kan hända att den ökade blixteffekten inte syns om motivet är utanför blixtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blixtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blixteffekten inte märks.