Digitalkamera med utbytbart objektivILCE-6300

Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kontinuerlig tagning].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kontin. tagning: Hi+:
Produkten fortsätter att ta bilder hela tiden på maximal hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.
Kontinuerlig tagning: Hi/Kontinuerlig tagning: Mid/Kontinuerlig tagning: Lo:
Det går lättare att följa motivet eftersom det visas i realtid på bilskärmen eller i sökaren under tagningen.

OBS!

 • När punkten [e-främre ridåslutare] är inställd på [Av] blir den kontinuerliga tagningshastigheten långsammare.
 • Kontinuerlig tagning går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Panorering].
  • När tagningsläget är inställt på [Scenval] och någon annan scentyp än [Sport & action] är vald.
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [Mjukt fokus], [HDR-målning], [Rik ton mono.], [Miniatyrbild], [Vattenfärg], eller [Illustration].
  • När punkten [DRO/Auto HDR] är inställd på [Auto HDR].
  • När punkten [ISO] är inställd på [Multi Frame brusred.].
  • När [Leendeavkänning]-funktionen används.

Tips

 • Om du vill hålla skärpan och exponeringen fast inställda under bursttagningen, så ändra följande inställningar.
  • Ställ in punkten [Fokusläge][Kontinuerlig AF].
  • Ställ in punkten [AEL med slutare][Av] eller [Auto].