Cuplarea/decuplarea la/de la cameră

Cuplați microfonul shotgun la o cameră.

Notă

  • Înainte de a fixa/demonta această unitate la/de la o cameră, opriți alimentarea electrică a camerei.

  1. Scoateți capacul de protecție pentru conector din această unitate.

  2. Atașați această unitate la o cameră () și învârtiți butonul rotativ de blocare în direcția „LOCK” () pentru a fixa ferm unitatea.

    Atașați această unitate la o cameră, intrarea audio este comutată automat de pe microfonul încorporat pe microfonul extern (această unitate). Dacă întâmpinați dificultăți la introducerea sistemului tip Picior cu interfaţă multiplă în talpă, învârtiți butonul rotativ de blocare în sens antiorar până ce se oprește, apoi încercați din nou.

  3. Acționați camera pentru a iniția înregistrarea.

    Pentru detalii, consultați documentul Ghid de asistenţă furnizat pentru cameră.

Demontarea microfonului shotgun

Opriți alimentarea electrică a camerei, învârtiți butonul rotativ de blocare până ce se oprește, apoi scoateți prin glisare sistemul Picior cu interfaţă multiplă din talpă.