Note privind utilizarea

  • Pentru a proteja conectorul sistemului Picior cu interfaţă multiplă contra deteriorărilor când transportați această unitate, scoateți unitatea din cameră, fixați capacul de protecție pentru conector la picior și puneți unitatea în carcasa furnizată.
  • În timp ce înregistrarea este în curs de desfășurare, este posibil să se înregistreze zgomotele produse prin acționarea și manipularea camerei sau obiectivului. Dacă această unitate este atinsă în timp ce înregistrarea este în curs de desfășurare, se va include un zgomot în înregistrare.
  • Monitorizarea sau înregistrarea sunetului cu microfonul unei camere poate provoca o ușoară întârziere a vocii.
  • Înainte de a schimba obiectivul, asigurați-vă că nu există fibre de la paravânt pe suprafața obiectivului și corpul camerei. Dacă aceste fibre sunt prezente, îndepărtați-le cu un ventilator etc. și apoi schimbați obiectivul.
  • Dacă este prezent praf sau picături de apă pe suprafața microfonului, este posibil să nu puteți efectua o înregistrare reușită. Nu uitați să curățați suprafața microfonului înainte de a folosi această unitate.