Vastaanottimen kiinnittäminen kameraan

Kiinnitä vastaanotin kameraan.

Huomautus

  • Ennen kuin kiinnität vastaanottimen kameraan, lataa vastaanottimen sisäänrakennettua akkua tarpeeksi.

  • Ennen kuin kiinnität vastaanottimen kameraan tai irrotat sen kamerasta, varmista, että kytket vastaanottimen ja kameran virran pois.

  1. Kohdista vastaanottimen Multi Interface ‑jalusta kameran moniliitäntäkenkään ja kiinnitä vastaanotin.

    Huomautus

    • Liitä vastaanotin kunnolla kameran moniliitäntäkenkään.

    • Jos kameran sisäänrakennettu salama ponnahtaa ylös, paina se alas.

Vastaanottimen irrottaminen

Liu’uta vastaanotinta vastakkaiseen suuntaan kuin sitä kiinnitettäessä.