Tallentaminen

Käytä kameraan kiinnitettyä vastaanotinta ja henkilön vaatteisiin kiinnitettyä mikrofonia äänen tallentamista varten.

 1. Kytke kameran virta päälle ja aseta se valmiustilaan.
 2. Kytke vastaanottimen ja mikrofonin virta päälle.
  • Valitse haluamasi äänilähtö vastaanottimen liukukytkimellä (MIC OUT ANALOG/Virta OFF/DIGITAL).

  • Valitse ”ON” mikrofonin virtakytkimellä.

  Heti sen jälkeen, kun sekä vastaanotin että mikrofoni on kytketty päälle, molempien laitteiden LINK-merkkivalot alkavat välkkyä hitaasti sinisenä. Tämä merkitsee, että kumpikin laite yrittää jatkuvasti havaita toisen laitteen, muodostaa siihen yhteyden sekä todentaa sen. Kun tiedonsiirtoyhteys on muodostettu laitteiden välille ja selkeä äänitallenne on saatavilla, molempien laitteiden LINK-merkkivalot lakkaavat välkkymästä ja niissä on pysyvä sininen valo.

  Jos yhteyttä ei muodosteta, tuo mikrofoni ja vastaanotin lähemmäs toisiaan ja yritä uudelleen. Ympäristö- tai muut tekijät saattavat vaikuttaa laitteisiin.

 3. Varmista, että vastaanottimen LINK-merkkivalo on syttynyt ja paina kamerassa olevaa tallennuksen aloituspainiketta.

Huomautus

 • Kamerasta riippuen ”DIGITAL”-äänilähtöä ei ehkä tueta. Jos sinulla on kamera, joka tukee ”DIGITAL”-äänilähtöä, vieraile verkkosivustollamme osoitteessa:

  https://www.sony.net/dics/w2bt/

 • Kun vastaanottimen liukukytkimellä valitaan äänilähtö, jota kamerasi ei tue, kameran etsinnäytölle voi ilmestyä varoitusviesti. Tällaisessa tapauksessa valitse tuettu äänilähtö.

 • Kun tallennus on käynnissä, vastaanottimen tilan vaihtaminen tilakytkimellä voi aiheuttaa häiriön vastaanottimen tilan vaihtamisessa, häiriön äänitallenteessa katkaistun tiedonsiirron vuoksi tai kohinaa tallenteessa. Ennen kuin valitset vastaanottimen tilan tilakytkimellä, varmista, että lopetat tallentamisen.

 • Jos äänitallenteen äänenvoimakkuutta muutetaan ATT-kytkimellä tallennuksen ollessa käynnissä, kytkimen käytöstä aiheutuvat äänet saattavat tallentua. Ennen kuin valitset äänitallenteen äänenvoimakkuuden ATT-kytkimellä, varmista, että lopetat tallentamisen.

 • Jotta voit estää tätä laitetta poimimasta mahdollisen vahvistusäänimerkin (Äänimerkit) tallennuksen alussa, suosittelemme, että asetat kamerasi [Äänimerkit]-asetukseksi [Ei käytössä]. Katso lisätietoja kameran käyttöohjeista.

 • Kun käytät tätä laitetta MIX-tilassa ja jos vastaanotin ja mikrofoni poimivat saman äänen, tästä aiheutuu kaikua tai äänen vääristymistä. Aseta mikrofoni kauemmas vastaanottimesta, jotta ne eivät poimi samaa ääntä.

 • Kun tätä laitetta käytetään MIX-tilassa ja jos mikrofonin virta katkeaa tai vastaanotinta ja mikrofonia ei yhdistetä tallennusta aloitettaessa, tallenne saattaa sisältää kohinaa tai ääni ei tallennu lainkaan. Varmista, että vastaanottimen ja mikrofonin LINK-merkkivalot palavat sinisinä ja laitteiden välille on muodostunut yhteys, ja aloita tallennus vasta sitten.

 • Vastaanotin saa virtaa myös kamerasta. Kamerastasi riippuen se ei ehkä kuitenkaan kykene syöttämään virtaa. Jos sinulla on kamera, joka tukee virransyöttöä vastaanottimeen, vieraile verkkosivustollamme osoitteessa:

  https://www.sony.net/dics/w2bt/