Käyttöä koskevia huomautuksia

Lue tämän käyttöoppaan lisäksi aloitusoppaan (kuuluu toimitukseen) kohta ”Käyttöä koskevia huomautuksia”.

  • Voit käyttää kameran sisäänrakennettua salamaa, kun poistat tämän laitteen vastaanottimen kamerasta.
  • Tallennuksen aikana kameran ja objektiivin käyttämisestä ja käsittelystä aiheutuvat äänet saattavat myös tallentua. Jos tätä laitetta kosketetaan tallennuksen aikana, koskettamisesta aiheutuvat äänet tallentuvat.
  • Jos mikrofonin lähelle asetetaan kuuloke (äänen poimimislaite) tallennuksen aikana, ääni saattaa alkaa vinkua (akustinen kierto). Jos näin tapahtuu, aseta kuuloke kauemmas mikrofonista tai pienennä kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
  • Älä kannattele kameraa pitämällä vain vastaanottimesta. Vastaanotin voi vahingoittua tai kamera voi pudota.
  • Ennen kuin kannat vastaanotinta, varmista, että irrotat vastaanottimen kamerasta, kiinnität sen mukana toimitettuun liittimen suojukseen ja säilytät niitä yhdessä mukana toimitetussa pussissa suojataksesi Multi Interface ‑jalustan liitintä vaurioilta.
  • Kun et aio käyttää vastaanotinta, liu’uta Multi Interface ‑jalustan liitin liittimen suojukseen suojataksesi sitä vaurioilta.
  • Kun käytät mikrofonia matalassa lämpötilassa, akun suorituskyky heikkenee verrattuna käyttöön normaalissa lämpötilassa (25 °C), joten käyttöaika lyhenee.
  • Jos vastaanottimen käyttö aiheuttaa radioaaltohäiriöitä muissa laitteissa, lopeta langattoman toiminnon käyttäminen.
    Radioaaltohäiriöt voivat aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä, joista voi aiheutua onnettomuuksia.