Što možete učiniti s »INZONE Hub«

Kad računalo s instaliranim programom »INZONE Hub« i slušalice s mikrofonom povežete pomoću USB zvučnog sučelja, možete učiniti sljedeće.

  • Odabir postavki ekvalizatora
  • Prilagodba postavki ekvalizatora
  • Podešavanje dinamičkog raspona (DYNAMIC RANGE CONTROL)
  • Stvaranje/spremanje profila zvuka
  • Izvoz/uvoz profila zvuka
  • Podešavanje glasnoće mikrofona
  • Podešavanje glasnoće popratnih tonova (SIDETONE)
  • Test mikrofona
  • Namještanje ulazne glasnoće mikrofona na konstantnu vrijednost (AUTO GAIN CONTROL)
  • Namještanje prostornog zvuka

Više informacija o »INZONE Hub« potražite na sljedećoj internetskoj stranici.

https://www.sony.net/inzonehub-support