Niska kvaliteta zvuka

  • Smanjite glasnoću uređaja za reprodukciju ako je preglasan.
  • Kad koristite aplikaciju za video pozive, kvaliteta zvuka može opasti ovisno o stanju komunikacijske linije.