Zvuk mikrofona ometaju šumovi. / Zvuk mikrofona je izobličen.

  • Ako je u blizini slušalica s mikrofonom električni vod, fluorescentno svjetlo, mobilni telefon itd., držite ih podalje od slušalica s mikrofonom.
  • Kad koristite aplikaciju za video pozive, kvaliteta zvuka može opasti ovisno o stanju komunikacijske linije.
  • Smanjite ulaznu razinu mikrofona na povezanom uređaju poput računala i PS5™.