Μοντέλο: YY2976

Έναρξη χρήσης

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις

Ενημερώσετε το λογισμικό "INZONE Hub" των ακουστικών και του υπολογιστή στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το "INZONE Hub", ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

https://www.sony.net/inzonehub-support

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Τα ακουστικά δεν είναι αδιάβροχα.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

Φόρτιση των ακουστικών


WH-G500