Модел: YY2952

Използвайте това ръководство, ако имате проблеми или въпроси.

Актуализирайте софтуера на слушалките и приложението “Sony | Headphones Connect” до най-новата версия. За повече информация вижте следния уеб сайт:

https://www.sony.net/elesupport/