Model: YY2952

Túto príručku použite v prípade problémov alebo otázok.

Aktualizujte softvér slúchadiel a aplikáciu „Sony | Headphones Connect“ na najnovšiu verziu. Podrobné informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:

https://www.sony.net/elesupport/