Цифров фотоапаратDSC-W800

Снимане на неподвижни изображения

 1. Включете захранването и след това изберете желания режим на снимане на неподвижни изображения от менюто.
 2. Дръжте фотоапарата стабилно, за да определите композицията на неподвижното изображение.
 3. Натиснете спусъка наполовина, за да фокусирате.

  Когато изображението е на фокус, прозвучава сигнал и индикаторът светва.

  • Най-късото разстояние за снимане е приблизително 5 см (0,16 фута) (W), 60 см (1,96 фута) (T) (от обектива).
  • При някои условия на снимане може автоматично да се зададе макро режим.
 4. Натиснете спусъка докрай.
  • Не поставяйте пръстите си върху светкавицата или обектива, когато снимате.

Полезен съвет

 • Когато фотоапаратът не може да фокусира автоматично, индикаторът на фокуса мига и не се чува звуков сигнал. Композирайте отново снимката или променете настройката на фокусиране.
 • Фокусирането може да се окаже трудно в следните ситуации.
  • Когато е тъмно и обектът е отдалечен.
  • Когато контрастът между обекта и фона е слаб.
  • Когато обектът се вижда през стъкло.
  • Когато обектът се движи бързо.
  • Когато има отразена светлина или блестящи повърхности.
  • Когато обектът е осветен отзад или има мигаща светлина.