Цифров фотоапаратDSC-W800

Посока на снимане в панорамно обхождане

Задава посоката, в която да се движи фотоапаратът по време на снимане в режим на панорамно обхождане.

  1. MENU - (Посока на снимане) - желаната посока

(Надясно)(Настройка по подразбиране):

Движи се от ляво надясно.

(Наляво):

Движи се от дясно наляво.

(Нагоре):

Движи се от долу нагоре.

(Надолу):

Движи се от горе надолу.

Забележка

  • Не можете да изберете [Нагоре] и [Надолу], когато [Размер на изображение] е с настройка [360°].