Цифров фотоапаратDSC-W800

Снимане на панорамни изображения

Можете да създадете панорамно изображение от композитни изображения.

 1. Отворете менюто и изберете (Панорамно обхождане) от режимите на снимане.
 2. Подравнете фотоапарата с края на обекта, който ще бъде заснет, и натиснете спусъка докрай.

 3. Движете фотоапарата към края на водача (A), като следвате индикатора на екрана.

Съвети за снимане на панорамно изображение

Движете фотоапарата в дъга с постоянна скорост в посоката, показана на екрана.

Неподвижните обекти са по-подходящи за панорамни снимки от движещите се.

Радиусът трябва да бъде възможно най-къс.

Вертикална посока

Хоризонтална посока

 • Първо натиснете спусъка до средата, за да заключите фокусирането и експонацията. След това го натиснете докрай и движете или наклонете фотоапарата.
 • Ако по ръба на екрана е концентрирана секция с голямо разнообразие на форми или гледки, композицията на изображението може да е неуспешна. В такъв случай регулирайте композицията на рамката така, че секцията да е в центъра на изображението, след което снимайте отново.

За да заснемете 360-градусово панорамно изображение

Този фотоапарат има функция за правене на панорамни снимки, с която може да се заснеме почти 360-градусово изображение.

Снимайте панорамни изображения, като изберете MENU - настройте [Разм. панорам. снимка] на [360°]. Записаните панорамни изображения могат да се превъртат нормално при възпроизвеждане на фотоапарата.

Натиснете MENU - [Посока на снимане] - изберете [Надясно] или [Наляво]. [Нагоре] и [Надолу] не могат да бъдат избрани за [Посока на снимане] при снимане на 360-градусови панорамни изображения.

Действително записаното изображение може да не покрива 360 градуса, в зависимост от обекта или начина, по който е заснет.

Забележка

 • Ако не можете да придвижите фотоапарата през целия обект за зададеното време, в композитното изображение ще се получи сива зона. В такъв случай движете фотоапарата по-бързо, за да запишете пълно панорамно изображение.
 • Тъй като се извършва свързване на няколко изображения, участъкът на свързването няма да се запише гладко.
 • Когато целият ъгъл на панорамното заснемане и заключеният ъгъл на AE/AF са много различни по отношение на яркостта, цвета и фокуса, заснемането няма да бъде успешно. Ако това се случи, сменете заключения ъгъл на AE/AF и снимайте отново.
 • Не можете да създавате панорамни изображения в следните ситуации:
  • когато движите фотоапарата твърде бързо или твърде бавно;
  • при твърде голямо разклащане на фотоапарата.