Цифров фотоапаратDSC-W800

Нюанс на цвят

Когато избирате [Фотоапарат играчка] в ефект на снимка, регулирайте оттенъка на цвета.

  1. MENU - (Нюанс на цвят) - желан режим

(Нормален)(Настройка по подразбиране):

Добавя нормален оттенък и потъмнява околната среда.

(Хладен оттенък):

Добавя хладен синкав оттенък и потъмнява околната среда.

(Топъл оттенък):

Добавя топъл червеникав оттенък и потъмнява околната среда.

(Зелен оттенък):

Добавя зелен, подобен на филтър оттенък и потъмнява околната среда.

(Оттенък Magenta):

Добавя оттенък Magenta, подобен на филтър, и потъмнява околната среда.

Забележка

  • Препоръчва се за някои обекти предварително да заснемете пробно изображение.