Цифров фотоапаратDSC-W800

Фотоефект

Можете да снимате неподвижно изображение с оригинална текстура според желания ефект.

  1. MENU - (Неподвижно изображение) - (Сцена на снимане на неподвижно изображение) - (Фотоефект) - на бутона за управление.
  2. Снимайте със спусъка.

(Фотоапарат играчка):

Можете да заснемате изображения с ефекти като „тунел“, висок контраст или цветово отклонение, сякаш са заснети с детски фотоапарат. Можете да променяте оттенъка на цвета чрез MENU - [Нюанс на цвят].

(Попарт):

Можете да заснемате цветни изображения като попарт с акцент върху цветовия тон.

(Частичен Цвят):

Можете да заснемете изображение, което прави силно впечатление, като оставите конкретен цвят на части от монохромно изображение. Чрез MENU - [Извлечен Цвят] можете да изберете цвета за извличане.

(Омекотено и ярко изображение):

Можете да заснемате меки, ясни изображения с акцент върху яркостта.