Цифров фотоапаратDSC-W800

Извлечен цвят

Когато избирате [Частичен Цвят] в [Фотоефект], изберете цвета за извличане.

  1. MENU - (Извлечен цвят) - желан режим

(Червено)(Настройка по подразбиране):

Извлича само червено.

(Зелено):

Извлича само зелено.

(Синьо):

Извлича само синьо.

(Жълто):

Извлича само жълто.

Забележка

  • В зависимост от обекта изображенията може да не задържат избрания цвят.