Цифров фотоапаратDSC-W800

Отпечатване (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) е функция, чрез която можете да посочите изображения от картата с памет за отпечатване по-късно.

Пред отбелязаните изображения се показва маркировка (Поръчка за отпечатване).

 1. Настройте фотоапарата на режим на възпроизвеждане.
 2. MENU - - желан режим - на бутона за управление

(Това изображение):

Поръчва отпечатването на текущо показаното изображение в режим на единично изображение.

(Няколко изображения):

Можете изберете и поръчате отпечатването на няколко изображения.

 1. След стъпка 2 изберете изображението, което искате да отпечатате и натиснете .

  За да откажете избора, натиснете отново, за да откажете маркировката.

 2. MENU - [OK] -

Забележка

 • Маркировката (Поръчка за отпечатване) не може да се добавя към следните изображения:
  • видеоклипове;
  • изображения във вътрешната памет.
 • Можете да маркирате с (Поръчка за отпечатване) не повече от 999 изображения.

Изтриване на маркировката за DPOF

Изберете изображението, чиято DPOF регистрация искате да изтриете, след което натиснете на бутона за управление по същия начин, когато задавате маркировка. Маркировката изчезва и DPOF регистрацията се изтрива.