Цифров фотоапаратDSC-W800

Отпечатване на неподвижни изображения

Можете да отпечатвате неподвижни изображения, използвайки следните методи.

 • Отпечатване чрез директно използване на принтер, който поддържа вашия тип карта с памет.

  За подробности вижте инструкциите за експлоатация, предоставени с принтера.

 • Отпечатване, използвайки компютър

  Можете да импортирате изображения на компютър чрез софтуера PlayMemories Home и да ги отпечатате. Можете да отпечатвате изображения с датата.

  За подробности вижте помощното ръководство на PlayMemories Home.

 • Отпечатване в магазин

  Можете да занесете картата с памет в сервизен магазин за отпечатване на снимки. Стига магазинът да поддържа услуги за отпечатване на снимки, отговарящи на DPOF, можете предварително да маркирате изображения с (Заявка за печат) в режим на възпроизвеждане и няма да се наложи да ги избирате отново, когато ги отпечатвате в магазина.

  Преди да занесете изображенията в магазин, винаги копирайте (архивирайте) данните си.

Забележка

 • Когато отпечатвате неподвижни изображения, записани в режим [16:9], и двата ръба може да бъдат изрязани.
 • Не можете да отпечатвате панорамни изображения, в зависимост от принтера.