Цифров фотоапаратDSC-W800

Не се възпроизвеждат изображения

  • Уверете се, че картата с памет е поставена докрай във фотоапарата.
  • Името на папката/файла е било променено в компютъра ви.
  • Не се дават гаранции за възпроизвеждането с този фотоапарат на файлове, съдържащи изображения, обработени на компютър или изображения, заснети с други фотоапарати.
  • Фотоапаратът е в USB режим. Изключете USB връзката.
  • Използвайте PlayMemories Home, за да възпроизвеждате с този фотоапарат изображения, съхранени на компютър.