Цифров фотоапаратDSC-W800

Компютърът ви не разпознава фотоапарата

  • Задайте [Настр. USB Свързв.] на [Mass Storage].
  • Използвайте специализирания USB кабел (включен в комплекта).
  • Изключете специализирания USB кабел от компютъра и от фотоапарата и го включете отново стабилно.
  • Изключете всякакво оборудване от USB конекторите на компютъра освен фотоапарата, клавиатурата и мишката.
  • Свържете фотоапарата директно към компютъра си, без да преминава през USB концентратор или друго устройство.
  • Настройте [USB Захранване] на [Изкл.]. Компютърът ви може да разпознае фотоапарата.