Цифров фотоапаратDSC-W800

Екранът за настройка на часовника се показва, когато включите фотоапарата

  • Настройте повторно датата и часа.
  • Вътрешната акумулаторна резервна батерия е изтощена. Поставете заредена батерия и оставете настрани за 24 часа или повече с изключено захранване.