Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Ekrano nepertr. AF sritis

Galite nustatyti, ar rodyti fokusavimo sritį, kuri yra sufokusuota, kai [Focus Area] nustatyta kaip [Wide] arba [Zone], o [Focus Mode] nustatyta kaip [Continuous AF].

  1. MENU (Custom Settings) → [Disp. cont. AF area] → norimas nustatymas.

Išsami meniu elementų informacija

On (numatytasis nustatymas):
Rodoma fokusavimo sritis, kuri sufokusuota.
Off.
Nerodoma fokusavimo sritis, kuri sufokusuota.

Pastaba

  • Kai [Focus Area] nustatyta kaip [Center] arba [Flexible Spot], fokusavimo srities, kuri sufokusuota, rėmelis tampa žalias, nepaisant [Disp. cont. AF area] nustatymo.