Skaitmeninis fotoaparatas su keičiamaisiais objektyvais ILCE-6000

Cont. Shooting

Laikant nuspaudus užrakto mygtuką, nepertraukiamai fotografuojami vaizdai.

  1. MENU (fotoaparato nustatymai)[Drive Mode][Cont. Shooting].
  2. Pasirinkite norimą režimą paspausdami valdymo ratuką dešinėn arba kairėn.

Išsami meniu elementų informacija

Continuous Shooting: Hi (numatytasis nustatymas):
Nustatomas maksimalus iki 11 vaizdų per sekundę nepertraukiamo fotografavimo greitis.

Continuous Shooting: Mid:
Nustatomas maksimalus iki 6 vaizdų per sekundę nepertraukiamo fotografavimo greitis.

Continuous Shooting: Lo:
Nustatomas maksimalus iki 2,5 vaizdų per sekundę nepertraukiamo fotografavimo greitis.

Patarimas

  • Norėdami išlaikyti fokusavimą ir ekspoziciją fotografuodami daug kartų, pakeiskite toliau nurodytus nustatymus.
    Pirmą kartą fotografuojant ekspozicija nustatoma, kai iki pusės nuspaudžiate užrakto mygtuką. Pirmą kartą fotografuojant nustatyta ekspozicija naudojama fotografuojant ir toliau.
    • Nustatykite [Focus Mode] kaip [Continuous AF] arba [Automatic AF].
    • Nustatykite [AEL w/ shutter] kaip [Off] arba [Auto].