Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Peaking Level

Naglašavanje kontura oblasti koje su u fokusu određenom bojom u režimu ručnog fokusiranja ili direktnog ručnog fokusiranja. Ova funkcija vam omogućava da lako potvrdite fokus.

  1. MENU (Custom Settings)[Peaking Level] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

High:
Jačina boje kontura je visoka.
Mid:
Jačina boje kontura je umerena.
Low:
Jačina boje kontura je slaba.
Off (podrazumevana postavka):
Funkcija za prikaz kontura je isključena.

Napomena

  • Budući da fotoaparat određuje koje oblasti su u oštrom fokusu, [Peaking Level] može da se razlikuje u zavisnosti od objekta i situacije u kojoj snimate.
  • Konture oblasti u fokusu neće biti istaknute kada fotoaparat povežete koristeći HDMI kabl.