Digitalni fotoaparat sa izmenljivim objektivima ILCE-6000

Peaking Color

Biranje boje koja se koristi za isticanje kontura kada snimate u režimu ručnog fokusiranja ili direktnog ručnog fokusiranja.

  1. MENU (Custom Settings) → [Peaking Color] → željena postavka.

Detalji o stavkama u meniju

Red:
Isticanje kontura crvenom bojom.

Yellow:
Isticanje kontura žutom bojom.

White (podrazumevana postavka):
Isticanje kontura belom bojom.